X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

در این زمانهچیزی که زیاد است بهانه..تو اما،بی جهت دنبال بهانه می گردی..فقط کافیست؛فقط کافیست بگوئی برو..می روم و نمی مانم..قسمت که باشد،به هم می رسیم؛حتی شده در گورستان..